WhatsApp un nou canal de comunicació pels socis del Gremi d’Hostaleria de la Val d’Aran

El Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, dóna un pas endavant amb les noves tecnologies i crea un grup de WhatsApp per als seus associats.

Aquesta aplicació de missatgeria, que avui està a l’abast de tothom, està pensada per tenir una relació més directa entre el Grèmi i els socis.

El socis que vulguin formar part d’aquest grup de WhatsApp, podran fer una posada en comú de temes relacionats amb el nostre sector (consultes, dubtes, intercanvis d’opinions, etc…).

El Grèmi a banda d’utilitzar aquesta nova eina de treball, continuarà enviant informació per les vies habituals.

Els interessats en formar part del grup, ho poden fer per telèfon al 973.64.06.01, per mail a aran@hostaler.org ó directament a l’oficina situada al c/ Arnals, nº 5 baixos de Vielha.