Vigileu amb les inspeccions de treball

La inspecció de treball seguint amb la campanya permanent d’inspeccions en el nostre sector, ha incrementat aquest darrers dies la seva activitat entre setmana i el cap de setmana.

El motiu, entre d’altres, és revisar el frau dels “treballadors” en situació d’atur i que presten serveis, l’aplicació de les taules salarials vigents i els conceptes salarials que el nostre conveni col·lectiu estableix.

El nostre conveni col·lectiu estableix uns plusos importants a aplicar a les fulles de salari i que són principalment el motiu de revisió.

Us recordem que:

    1. qualsevol treballador que treballa a partir de les 22.00 hores ha de percebre un plus nocturnitat.
    2. el treballador que treballa un dia festiu, s’ha de fer constar amb el concepte plus festiu a la fulla de salari, el nostre conveni permet el prorrateig del mateix.

A part de la revisió en Seguretat Social, l’altra part que revisen i sol·liciten, és la contractació i aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos, demanant el contracte vigent amb el servei de prevenció, l’avaluació de riscos laborals, la formació realitzada als treballadors, etc.

Segons les dades que té el Ministeri de Treball el mes de maig va ser bo pel mercat laboral. El registre d’afiliats que cotitzen a la Seguretat Social assenyala que només en el mes de maig es van inscriure 198.320 nous treballadors. Casi vuit de cada deu van ser assalariats i la resta autònoms. Segons el Ministeri es la major creació d’ocupació de llocs de treball en un mes de maig des de 2005.

Segons aquestes dades l’Hostaleria va ser el sector que més nous cotitzants assalariats va registrar al maig uns 68.994 persones, seguit de les activitats administratives 21.606 persones i el comerç 14.081 persones. Aquest tres sectors reuneixen a sis de cada deu nous afiliats del mes passat. També van donar dades positives la indústria, que va guanyar quasi 10.000 treballadors al maig i la construcció uns 10.071 treballadors.

D’aquesta forma quasi tots els sectors estan generant ocupació en ritme anual, menys el sector de la construcció que té 20.900 treballadors menys que fa un any.

Article Relacionat
Consolidació del creixement en la contractació en el sector hostaler lleidatà