Vaga del 8 de març

La vaga d’aquest pròxim dia 8 de març té com objectius: el rebuig a la desigualtat que pateixen les dones en el mercat laboral, a la cronificació de la desocupació femenina i contra la violència de gènere.

S’ha comunicat pels dos sindicats més representatius (CCOO i UGT) una convocatòria de vaga de tres torns, el de matí de 11:30 a 13:30 hores, el de tarda de 16:00 a 18:00 hores i pel torn de nit, la vaga es farà durant les dos primeres hores del torn.

I per part dels dos sindicats minoritaris (CNT o CGT) una convocatòria de vaga de 24 hores només per a dones.

Us recordem que el dret de vaga es reconeix a la constitució (article 28.2). es un dret de titularitat individual, però d’exercici col·lectiu. El dret individual significa que cada treballador i treballadora escull si vol fer o no vol fer vaga.

Efectes de la vaga.

L’exercici de vaga no extingeix la relació de treball. Durant la vaga, el contracte es considera suspès, el treballador i la treballadora no tindrà dret al salari i estarà en situació d’alta especial a la seguretat social, amb suspensió de l’obligació de cotització per part de l’empresa i del treballador.
Es respectarà la llibertat de treball d’aquells treballadors i treballadores que no vulguin afegir-se a la vaga.

Poden estar obligats a prestar serveis, els treballadors i treballadores que atenguin serveis de seguretat o manteniment de l’empresa.

El treballador o treballadora, no tindrà dret a prestació econòmica per incapacitat temporal que s’iniciï durant aquesta situació i mentre aquesta es mantingui.

El treballador o treballadora no tindrà dret a la prestació per desocupació pel fet mateix de la suspensió del contracte de treball.

Documentació relacionada
Manifest 8M