Urgent: Registre de traçabilitat del tabac

La Directiva 2114/40/UE, amb l’objectiu de lluitar contra el comerç il·lícit i garantir la seguretat dels consumidors, obliga a tots els titulars d’autoritzacions de Punt de Venda amb Recàrrec (PVR), és a dir, els titulars de màquines expenedores per a la venda de tabac, a estar registrats com a operadors i registrar les seves instal·lacions (màquines expenedores de productes del tabac) com a primer establiment minorista abans de l’1 d’octubre de 2019.

Els titulars de màquines expenedores de tabac (PVR) tenen les següents obligacions:

  • Sol·licitar a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT-RCM) la seva alta com a operador minorista perquè els sigui assignat un codi identificador d’operador.
  • Sol·licitar a la FNMT-RCM codis identificadors d’instal·lació per a les seves màquines expenedores de tabac.

El registre es pot delegar en els expenedors o distribuïdors (estancs).

Per a realitzar aquest registre haurà d’accedir a la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, al Registre d’Operadors, Instal·lacions i Màquines de Fabricació del sistema de traçabilitat dels productes del tabac:

https://tpd.fnmt.es/TPD/

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu trucar a HOSTALERIA DE LLEIDA, Tel. 973.24.88.58