Un juliol amb alts i baixos

Rècord de pernoctacions d’estrangers. Els hotels superen al juliol, les 34.000 pernoctacions del 2011 i ens situem a les 37.561. Els Càmpings també superen lleugerament les dades rècord del 2017 ( 23.000) situant-nos amb, 23.324, el que fa un global de 63.855 pernoctacions, superant el record del 2011.

Tenim un augment mitjà de les pernoctacions de l’1%, el que coincideix amb la mitja espanyola.

Els hotels:

Tenim un augment global del 3,6%. El podem considerar un bon resultat, ja que consolida l’augment de l’any anterior, i comparativament amb la resta del mercat espanyol, 1,1% creixement de les pernoctacions mitja espanyola, està molt bé.

Destaca el bon comportament de Lleida ciutat i l’Aran.

La tendència coincideix amb la dada positiva que ja vàrem publicar del nombre de treballadors, del juliol.

Els preus han fet una correcció a l’alça, i es situa l’ADR, en 63,4 €. Feia molt temps que no superàvem la xifra de 60 €. Tot i que encara tenim recorregut, sens dubte la millor notícia.

Els càmpings:

Destaca l’augment d’estrangers, amb un 34%. El que passa és que les xifres amb valor absolut son molt baixes.  És una molt bona notícia.

Document relacionat
Comparativa amb dades de l’Ine estiu 2019 provisional