Últimes accions efectuades per HOSTALERIA DE LLEIDA en defensa del sector

HOSTALERIA DE LLEIDA demana l’aixecament de les mesures de salut pública per a les activitats d’hostaleria i restauració dels municipis afectats del Segrià i la Noguera.

HOSTALERIA DE LLEIDA ha sol·licitat per escrit a l’Hble. Consellera de Salut de la GENERALITAT durant el matí del dimecres 9/9/2020 que s’aixequin i es deixin sense efecte, respectivament, els propers 11/09/2020 i 15/09/2020, les mesures de salut pública per a les activitats d’hoteleria i restauració imposades, tant als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses, Torres de Segre com a determinats municipis del Segrià i la Noguera.

La sol·licitud d’HOSTALERIA DE LLEIDA es basa en el fet que les dades epidemiològiques i el risc de rebrot per la pandèmia de la COVID-19 està baixant en aquest municipis, situant-se en la gran majoria de municipis per sota de la mitjana catalana.

Per aquest motiu, HOSTALERIA DE LLEIDA considera que el propers 11/09/2020 i 15/09/2020, respectivament, s’han d’aixecar i deixar sense efecte les mesures de salut pública que afecten a les activitats d’hoteleria i restauració dels municipis afectats de la comarca del Segrià i de la Noguera, recollides a la Resolució SLT/2100/2020, de 27 d’agost i a la Resolució SLT/2115/2020, de 31 d’agost, així com la resta de mesures que s’hi preveuen a les esmentades resolucions.

Escrit presentat per HOSTALERIA DE LLEIDA a l’Hble. Consellera de Salut

HOSTALERIA DE LLEIDA sol·licita al Conseller d’Interior autorització temporal durant la pandèmia de la COVID-19 per a què bars musicals i discoteques puguin obrir com a bar i/o sala de concerts fins les 1:00 hores.

Aquesta organització empresarial també ha presentat en data 9/09/2020 un escrit adreçat a l’Hble. Conseller d’Interior mitjançant el qual sol·licita que s’autoritzi la compatibilitat temporal de l’activitat de bar i/o sala de concerts a les activitats recreatives musicals, com bars musicals, discoteques i sales de ball, que no poden obrir al públic per una resolució dictada per la GENERALITAT DE CATALUNYA.

Per tal de trobar una solució temporal als empresaris titulars de llicències d’activitat de bar musical, discoteca, sala de ball i similars, i als treballadors d’aquests sector, que estan patint uns greus perjudicis econòmics i socials com a conseqüència de les mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19, HOSTALERIA DE LLEIDA considera que el DEPARTAMENT D’INTERIOR de la GENERALITAT ha d’autoritzar la compatibilitat temporal de l’activitat de bar i/o de sala de concerts en aquests tipus d’establiments, permetent exercir aquestes activitats als esmentats locals, respectant la limitació horària de tancament que s’estableixi en cada moment (actualment fixada a les 01:00 hores).

Cal recordar que les activitats recreatives musicals de bar musical, discoteca o sala de ball són locals que ja disposen de servei de bar i estan insonoritzats per poder fer concerts en diferents formats, per la qual cosa complirien els requeriments específics per exercir aquestes activitats.

Escrit presentat per HOSTALERIA DE LLEIDA a l’Hble. Conseller d’Interior