Tributació del lloguer de cases rurals i apartaments turístics

Tributació del lloguer de cases rurals i nova interpretació dels criteris

Hi ha dos supòsits principals en el lloguer de la nostra casa rural que configuraran la nostra manera de tributar:

Supòsit 1

ACTIVITAT EXCLUSIVAMENT DE LLOGUER DE LA CASA RURAL:

L’activitat s’ha de classificar a l’epígraf 861.1 “Lloguer d’habitatges”

IRPF: els rendiments s’han de qualificar com a rendiments de capital immobiliari, es declaren ingressos i despeses a la declaració anual de la Renta.

IVA: exempt

Supòsit 2

ACTIVITAT DE LLOGUER DE CASES RURALS AMB SERVEIS COMPLEMENTARI:

Seria si a més a més s’oferissin serveis típics d’hotels com: neteja periòdica, esmorzar, activitats d’oci,… s’ha d’enquadrar a l’epígraf 685 “Allotjaments turístics extra hotelers”

IRPF: els rendiments obtinguts seran d’activitat econòmica i s’haurà de presentar trimestralment el Model 130.

IVA: subjecte a IVA. Quan el destinatari sigui un una persona jurídica l’IVA serà del 21% i quan es presentin serveis propis de la indústria hotelera serà del 10%. S’ha de presentar el model 300 trimestralment i el model 390 anualment.

Resum

Fins fa poc Hisenda considerava el lloguer d’habitatges de turisme rural com una activitat econòmica però s’ha fet una nova interpretació cap a lloguer d’habitatges. Amb aquesta nova interpretació les empreses no poden deduir l’IVA de totes les despeses associades a l’activitat i això és especialment important en les inversions.

L’argumentació de l’Administració per defensar aquest canvi de criteri es basa en l’absència o manca d’acreditació suficient dels serveis complementaris a l’allotjament, propis de la indústria hotelera, prestats per part d’aquests establiments.

Per a Hisenda es consideren serveis complementaris de la indústria hotelera els de restauració, disponibilitat de premsa i bugaderia, entre d’altres.

FREQÜÈNCIA DE NETEJA • Però un dels aspectes clau per considerar l’existència o no d’aquests serveis complementaris és la freqüència del servei de neteja i canvi de roba de llit. Si aquest servei es realitza de manera periòdica, independentment de la durada de l’allotjament, cada dia o cada dos dies, podrà ser considerat un servei complementari, i en conseqüència, per a Hisenda hi haurà activitat econòmica.

Per contra, si aquest servei es produeix únicament a l’entrada i sortida dels clients no es considerarà una activitat accessòria, i per a Hisenda no hi haurà activitat econòmica, i així l’empresari perdrà el dret a deduir l’IVA suportat en les factures de despesa i inversió.

OBLIGACIONS

Pel que fa a les obligacions, és important que tots els establiments d’hostaleria ubicats a Catalunya recordin que cal portar un Registre de viatgers [vegeu gràfic], que obliga a registrar totes les persones que s’allotgin a l’establiment, que s’ha de comunicar la informació requerida dins el termini de les 24 hores següents a l’inici de l’allotjament de cada persona, i fer aquesta comunicació per via telemàtica a la Direcció General de la Policia.

Els establiments d’hostaleria hauran de conservar aquesta informació a disposició dels Mossos d’Esquadra durant el termini de tres anys i estan obligats a exhibir-la quan els ho requereixin.

(Font: Agroxarxa)

Més informació