Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

Característiques S’ amplien els terminis d’ ajornaments i fraccionaments per tendre requeriments fins el 30 d’ abril de 2020. Quantia No aplica. Lloc de presentació No aplica. Normativa https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463 Observacions Si necessites mes informació o ajut pots trucar a Hostaleria de Lleida, 973248858