Línia de finançament de l’ Institut Català de Finances – Avalis Liquiditat.

Característiques L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots […]

ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

Qui ho pot sol.licitar? Autònoms i empreses domiciliades a Espanya que la seva activitat s’ enquadri en un CNAE del sector turístic i activitats connexes que trobaràs en aquest enllaç CNAE del sector turístico y actividades conexas A més, les empreses i autònoms hauràs de complir els següents requisits: No figurar en situació de morositat […]