Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya – Convocatòria

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya – ConvocatòriaCaracterístiques Ajut en forma de prestació única per autònoms amb domicili fiscal a Catalunya que figurin com a tals en activitats de les quals s’ ha decretat el tancament. Cal acreditar una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del coronavirus en l’ activitat econòmica i no disposa de fonts alternatives d’ingressos. […]

Prestació extraordinària de cessament d’ activitat

Es poden acollir a aquesta prestació les empreses activitat de les quals s’ ha suspès directament pel RD Llei 8/2020 de 18/03/2020: aplica a l’ activitat de BAR, RESTAURANT i ALLOTJAMENT. També altres activitats que sense haver estat suspeses poden demostrar reducció d’ ingressos. Característiques Cal estar afiliat d’ autònom i d’ alta d’ IAE […]