Suspensió de terminis de presentació i ingrés de tributs.

Característiques Els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’ estableix la suspensió de la presentació d’ autoliquidació i pagament dels esmentats tributs. Quantia No aplica. Lloc de presentació No aplica. Normativa DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgent en matèria de contractació pública, de salut i gestió […]