Temps de terrasses

Com ha evolucionat la vida al carrer i les terrasses per excel·lència. Amb el detonant de la llei del tabac, ens hem llançat a gaudir del carrer, de l’espai lliure, a totes hores. Els establiments d’hostaleria ens hem vist, en ocasions, forçats a oferir aquest servei, i els clients hem vist com han passat a gaudir de l’exterior inclús durant tot l’any, com en altres indrets de la geografia europea, però impensable aquí fa tant sols 5 anys.

Aquest fenomen ens ha agafat a tots per sorpresa, i ara, el que veiem, en plena adaptació és que la conseqüència de gaudir del carrer, es que a partir d’unes hores, i especialment a l’estiu, causa més molèsties als veïns. 

Terrasses 2014 estiu

Per atenuar aquestes molèsties, hem de madurar tots plegats, els primers els que gaudim del carrer, hem d’aprendre a gaudir del carrer provocant les mínimes molèsties, un principi de respecte fonamental, els hostalers i l’administració, hem de proposar mesures que facilitin aquest respecte pels veïns.

També hem de considerar les terrasses com un servei públic, i com a tal, te avantatges e inconvenients. Els hostalers, que son els que posen els mitjans i el seu treball, som els primers interessats en oferir un servei sense problemes i hem de ser els primers col·laboradors per facilitar que el nostre entorn no sigui problemàtic.

Aquest passat dimecres varem tenir una reunió a l’Ajuntament de Lleida amb dos regidors, la d’ Hisenda, i el de Turisme i diversos responsables d’ Urbanisme i Economia.

Reunio terrasses ajuntament de lleida 2014 600px

Teníem dos temes a tractar, el dels conceptes que es van cobrar i que s’han de tornar de l’any 2012, i de l’animadversió que sembla que suposa l’activitat de terrasses a la corporació municipal Lleidatana.

Després de fitxar una propera reunió, i un calendari per instrumentar les devolucions, ens centrem en el segon tema. Els representants municipals neguen que hi hagi una persecució a les terrasses i afirmen que és un servei públic i que te molta acceptació, i que fruit d’aquesta acceptació es produeixen molèsties que s’han de corregir, pregunten per que nosaltres ens sentim perseguits, expressem que des de la sol·licitud, on sempre s’escatima taules, a qualsevol problema que hi pugui haver el culpable és l’empresari de l’establiment d’hosteleria.

També ens van dir que algunes terrasses podien millorar la seva qualitat de servei.

En fi nosaltres continuarem treballant per que els hostalers puguin oferir el servei de terrassa amb les millors condicions, i això passa per que tots tinguem més respecte pels veïns, i per que fem una aposta decidida per oferir un servei de qualitat a les nostres terrasses, lo qual implícitament ja comporta fer propostes per tenir les menys incidències possibles. Recordar que a més d’un servei al públic les terrasses son part de l’imatge que impacte de la ciutat, i entre tots ens hem d’esmerçar per millorar-la.

Hem de recordar que fruit de la feina conjunta, Ajuntament/Federació, hem aconseguit, una relació administrativa de les terrasses, més àgil, que ens permet fraccionar el pagament, una reivindicació històrica que ara amb el nou sistema de cens queda fitxat, i que fins ara teníem provisionalment. També hem aconseguit l’adequació de les tarifes, i unes noves més racionals.

El Regidor de Turisme ens parla de una propera proposta d’ordenança per regular els horaris de les terrasses, per que l’actual és molt restrictiva pels establiments que estan en carrers, i discriminatòria respecte als que estan en places.

Tant aviat tinguem noticies un ho fem saber.

Document Relacionat
Ordenança Terrasses 2014 Ciutat de Lleida