Temporada de terrasses a Lleida

Aquest any s’ha aprovat l’Ordenança del Paisatge de Lleida per l’Ajuntament de Lleida. Al nostre sector ens afecta en diversos aspectes, el més rellevant les terrasses.

Us hem anat informant de la seva informació pública de les nostres al·legacions, … i ara de la seva entrada en vigor.

L’article 46 de l’Ordenança del Paisatge de Lleida es el que regula les terrasses.

Mobiliari

Us adjuntem el text sencer de l’ordenança, i us recomanem que mireu en concret l’article 46, apartats 2, 3, 4, i 5 que regulen les característiques del mobiliari de les terrasses, a la zona inclosa al planell adjunt.

En el cas que la vostra actual terrassa considereu que compleix les característiques que s’exigeixen, perfecte. En el cas que no, l’Ajuntament ha previst amb caràcter general un termini de tres anys perquè us adeqüeu als requeriments. Si és que no, us recomanem que ens truqueu, estudiarem el vostre cas i intentarem allargar al màxim el termini.

Carpes tancades i obertes

Un dels fets que portarà més problemes d’adaptació són els conceptes de carpes obertes o tancades. Actualment únicament es preveu para-sols de qualsevol dimensió, però sols amb l’estructura d’un peu, les estructures de quatre peus no estan previstes (art. 46.6). Tampoc es preveuen les carpes tancades. Amb el que teòricament s’hauran d’adaptar en tres anys, o en el termini que es pacti.

Para-sols

Es regulen a l’article 46, apartats 5, 6, 7 i 8. És diferència entre para-sols de fins a 4m2 que sols estaran instal·lats en l’horari d’obertura de l’establiment i s’enretiraran i emmagatzemaran la resta del temps. Els para-sols de mida superior (de més de 4m2), sols es desplegaran durant l’horari d’obertura de l’establiment i es plegaran la resta de l’horari.

Plataformes

Es regulen a l’art 46.9 de l’ordenança. La majoria de plataformes s’hauran d’adaptar.

Paravents

A l’art. 46. 11 es regulen com poder ser els paravents actualment.

Aquesta ordenança regula molts aspectes del paisatge urbà que també ens afecta, com els aparells de climatització….. Us recomanem que li doneu un cop d’ull.

En les reunions que hem mantingut amb l’Ajuntament, s’han mostrat oberts a estudiar propostes, i hem obert un parèntesi per observar la dificultat real d’adaptació i si convé tornar a plantejar l’ordenança.

Amb general, l’ordenació de les terrasses està sent cada vegada més restrictiva, no sols a Lleida. Hem de ser conscients que si volem terrasses sostenibles, hem de comptar amb; no bloquejar el pas de vianants, procurar que els nostres clients facin poc soroll, especialment en horari nocturn però també al diürn, mantenir l’espai net, ordenat i amb un disseny acurat i lògicament, oferir un bon servei.

Sabeu que lluitem per ampliar l’horari, que fem campanyes per conscienciar als clients de no fer soroll a la via pública, i campanyes de dinamització comercial com el tast a la fresca, us animem que hi participeu.

També dir-vos que segurament aquest any, l’Ajuntament no farà una difusió amplia d’aquesta normativa, i que el proper en funció de com es vegi la seva adaptació i de la composició del nou Ajuntament, es modifiqui l’ordenança o s’apliqui.

Documentació Relacionada
Ordenança del Paisatge de Lleida
Annexos Ordenança del Paisatge de Lleida