Tecnologia aplicada a la COVID19: Cartes als establiments i altres aplicacions pel negoci

PROGRAMA

Hotspot: Servei de wifi segura, protecció de dades, marketing i altres

 Sistema de visualització de cartes digitals i altres  aplicacions  per a la  millora  de  la  gestió

dijous, 21 de maig a les 16:30h