Taxa Turística, abolició a la província de Lleida

Aquesta primavera ens va sobtar la noticia de la presentació al Parlament de Catalunya, per part del grup Iniciativa els verds, una proposta que modificava la taxa turística. Amb la nostra sorpresa aquesta proposta va rebre el suport de tots els grups, excepte CiU.

Grups com el PP, que s’havien mostrat en contra per la seva implantació, ara recolzen la nova proposta.

Amb tota probabilitat, si el 29 de setembre, es convoquen eleccions, com després de l’anunci d’ahir, sembla que es confirmarà la convocatòria, amb la dissolució del parlament, aquesta proposta quedarà a la via morta per manca de temps.

De totes maneres val la pena aclarir el  següents conceptes:

  1. El turisme és un sector molt important a Catalunya. Avui Barcelona és la setena ciutat més visitada del mon, i la costa Catalana, la primera destinació vacacional d’Europa, amb unes xifres esfereïdores i en creixement.
  2. A Lleida, que hem de recordar també és Catalunya i ens afecta el que es tracta al seu Parlament, la realitat és molt distant, tant en xifres com en l’evolució.
  3. Tot i que les nostres xifres són molt distants, el turisme és un sector econòmic cabdal a les nostres comarques, on en algunes arriba fins al 90 % del PIB.

Dit això, demanem als grups polítics que no juguin amb el nostre pa. I no ens referim exclusivament al pa dels empresaris del turisme, en referim al pa dels lleidatans, per que si en algunes comarques representem el 90 % del PIB, estem pràcticament tots implicats.

S’ha demostrat el que vàrem dir al seu dia, que la taxa turística, promoguda per diferents causes, cap d’elles lligades al nostre territori, ha servit per ven poca cosa al nostre territori en concret.

No volem entrar en la proposta que va fer iniciativa, que qualifiquem d’un total despropòsit al nostre territori.

Pel futur govern, DEMANEM L’ABOLICIÓ TOTAL D’AQUESTA TAXA A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, I EN TOT CAS QUE S’APLIQUI ALS MUNICIPIS QUE HI ESTIGUIN D’ACORD.

Es una barbaritat que s’hagi implantat a tota Catalunya per igual, exceptuant Barcelona, on es cobra més import, és únic cas al mon que s’apliqui a tot una regió, exceptuant les illes, no coneixem cap més cas. A la resta s’aplica per municipis, o en algunes illes.

Una vegada més s’ignora la nostra realitat Lleidatana i ens apliquen la llei del “ tubo “, tot i la contundència dels arguments.

EnquestaAbolicioTaxaTuristicalleida