Tallers d’idees per a l’elaboració de l’ordenança del paisatge de Lleida

La Paeria ha iniciat el procés d’elaboració de l’Ordenança del Paisatge de Lleida. En aquests moments ens trobem en el període inicial de redacció del document que, un cop acabat, s’ha de sotmetre a la tramitació corresponen de l’Ajuntament i un cop aprovada, si s’escau, ha de regular el conjunt d’intervencions que afecten el nostre paisatge.

Per tant, en aquest moment l’Ajuntament de Lleida ha iniciat uns Tallers de participació que tenen per objectiu debatre i, sobretot, concretar les determinacions ha de contenir un document d’aquest tipus, per tal de disposar de pautes, idees i determinacions que es puguin tenir en consideració durant la redacció de l’Ordenança del Paisatge de Lleida.

L’Ajuntament de Lleida està realitzant 3 Tallers, cadascun amb un contingut específic, i d’acord amb el calendari previst.

segon-taller-ordenances-paisatge-urba-lleida-paeria

El Segon Taller va tractar sobre el Paisatge de la ciutat, i va tenir lloc el passat dimarts 15 de març a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (carrer La Palma, 12, Lleida).

HOSTALERIA DE LLEIDA, com a entitat més representativa del sector hostaler de la ciutat de Lleida i de la província, va estar present en aquest segon taller, atès que la proposta d’Ordenança del Paisatge Urbà, regula activitats a la via pública que afecten a l’empresari hostaler com per exemple les terrasses.

Podeu veure la proposta d’Ordenança del Paisatge Urbà a Hosteldata.es 

Tot i que encara ens trobem en una etapa inicial en el procés d’elaboració de la proposta d’Ordenança del Paisatge Urbà, ens podeu fer arribar les vostres aportacions a: federacio@hostaler.org

Des d’HOSTALERIA DE LLEIDA farem el seguiment de tot el procés d’elaboració d’aquesta ordenança, i si s’escau, un cop se sotmeti formalment a informació pública, presentarem les corresponents al·legacions en defensa del sector hostaler.