Suspensió i limitació d’activitats recreatives musicals i de restauració pel coronavirus

La Generalitat suspèn pel coronavirus des del 12/03/2020 i durant 15 dies les activitats recreatives musicals i de restauració amb un aforament de més de 1.000 persones. Quan l’aforament és inferior a 1.000, es limita a un terç.

El Departament de Salut de la Generalitat ha aprovat la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 , que es va publicar ahir al DOGC.

Pel que fa al sector de l’hostaleria s’adopten les mesures preventives següents:

1. La suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.

En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.

Aquestes mesures de restricció s’apliquen a activitats d’espectacles públics, recreatives i qualsevol altres d’oci, culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular públic o privat.

Pel que fa al sector de l’hostaleria, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles i Activitats Recreatives defineix quines són les activitats recreatives, per la qual cosa estan afectades per aquesta mesura, entre d’altres:

  • Activitats recreatives musicals: bar musical, restaurant musical, discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, sala de concert, discoteques de joventut, karaoke, sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, cafè teatre i cafè concert, establiments de regim especial, establiments públics amb reservats annexos.
  • Activitats recreatives de restauració: restaurant, bar, restaurant bar, saló de banquets.

2. La vigència d’aquestes mesures s’inicia el dia 12 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment i, en tot cas, seran revisades amb caràcter setmanal per l’autoritat sanitària.

Per tant, a la pràctica aquesta mesura comporta, per exemple, que una discoteca o un saló de banquets amb més de 1.000 persones d’aforament ha de suspendre la seva activitat des del 12/03/2020 i durant quinze dies, a no ser que tingui els aforaments segmentats, amb menys de 1000 persones, i els espais sectorizats, i ho comuniqui a l’Ajuntament respectiu.

Pel que fa a les activitats recreatives musicals i de restauració amb un aforament inferior a 1.000 persones, com per exemple un bar musical, un bar o un restaurant, el seu aforament es limita a un terç. És a dir, per exemple un restaurant de 150 persones, quedarà limitat a 50 persones. Recomanem distribuir les taules de manera espaiada, per respectar la finalitat de la mesura preventiva del Departament de Salut de la Generalitat.

Tingueu present la possibilitat legal de demanar a l’Ajuntament respectiu “l’aforament a la carta”.

Les mesures de seguretat a complir respecte al nombre de vigilants de seguretat i controladors d’accés, seria la corresponent a l’aforament limitat.

3. Són responsables del compliment d’aquestes mesures preventives, amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

No hi ha evidència que els aliments siguin una font de transmissió del COVID-19

Segons ens ha comunicat l’Agència de Salut Pública de Catalunya, d’acord amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), actualment no hi ha evidència que els aliments siguin una font o via probable de transmissió del virus. Aquest comunicat se’n deriva de la darrera informació publicada per l’EFSA de data 9 de març de 2020.

L’EFSA està vigilant de prop la situació del brot de coronavirus (COVID-19) que afecta a un gran nombre de països del món. Científics i autoritats de tot el món estan supervisant la propagació del virus i no hi ha hagut informes de transmissió a través d’aliments. Per aquesta raó, l’EFSA actualment no participa en la resposta als brots de COVID-19.

Tot i així, recordem que per evitar la propagació de qualsevol microorganisme a través dels aliments i evitar les toxinfeccions alimentàries es recomana seguir les quatre normes bàsiques d’higiene durant la manipulació i preparació d’aliments, com rentar-se les mans, cuinar la carn a fons i evitar una possible contaminació creuada entre aliments cuinats i no cuinats.

Més informació

HOSTALERIA DE LLEIDA esta a la vostra disposició per resoldre els dubtes que tingueu.

Notícies Relacionades
Covid-19: Les baixes i períodes d’aïllament s’assimilen a accident de treball
Mesures excepcionals pel coronavirus
Covid-19, guia de les bones pràctiques per establiments i treballadors del sector turístic