Subscripció als avisos de notificacions de l’Agència Tributària: SMS o correu electrònic

L’ Agència Tributària ha habilitat un nou servei que permetrà a les persones físiques rebre avisos d’aquelles notificacions que emeti Hisenda, sempre que així ho sol·licitin. A tals efectes:

  1. Podeu comunicar un número de telèfon mòbil o un correu electrònic per rebre aquestes notificacions emeses per l’Agència Tributària.
  2. Per accedir a aquest servei voluntari, s’ha de  disposar de Cl@ve PIN, certificat electrònic o d’un número de referència (obtingut a través del Servei Reno).

És important dir, que l’avís que rebeu, no tindrà en cap cas la consideració de notificació. Es a dir, l’afectat podrà accedir a la notificació a través de la Seu Electrònica de l’ Agència Tributària, sense perjudici d’això, s’enviarà la notificació per correu postal.

En el supòsit que, per motius tècnics, no sigui possible realitzar l’avís, això no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

El text de l’avís que rebreu, en cas de subscriure’s a aquest servei, és el següent: “L’Agència Tributària ha emès una notificació dirigida al NIF XXX”

Per motius de seguretat, sols es mostraran alguns dígits del NIF.

Font: Agència Tributària
data: 13-10-2016

Promoció Servei Fiscal