SOS Hostaleria

Us convoquem a una vídeo-reunió, amb l’objectiu d’explicar-vos com s’estan orientant les mesures pal·liatives per atenuar l’extrema situació econòmica de les nostres empreses i aspectes importants a tenir en compte, ERTO’S i autònoms. Podeu invitar a tothom que cregueu oportú relacionat amb l’hostaleria.

Diversos associats ens han plantejat organitzar un acte reivindicatiu, per tant us farem una proposta per veure si esteu d’acord, i recollirem les iniciatives que ens pugueu fer.

De moment hem fet previsió per organitzar l’acte pel dijous al matí.

Són moments d’incertesa total, d’abatiment, de recaiguda de desesperació.

Nosaltres ens deixarem la pell per defensar de la forma més efectiva els vostres negocis, si teniu propostes concretes, feu-nos-les arribar.

dilluns, 20 de juliol a les 18:00 h.