S’obre el termini de presentació de la justificació dels ajuts per a persones autònomes i microempreses afectades econòmicament per la COVID-19 en l’àmbit del turisme a Catalunya

S’ha obert el ternini de la justificació per a persones autònomes i microempreses afectades econòmicament per la COVID-19 en l’àmbit del turisme a Catalunya (RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril)

  • Despeses Justificatives: les previstes a la base 5 de l’Ordre EMC/39/2020 de 13 d’abril. Tant la data de les factures i els pagaments d’aquestes han d’estar compresos entre 14 de març i el 30 de setembre de 2020 (Data de factura i de pagament)

Base 5

Despeses subvencionables

5.1 Són subvencionables les despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual quedesenvolupaven amb anterioritat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarmaper a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i a què hauran de fer front les persones beneficiàries quan s’aixequi la suspensió de la seva activitat habitualestablerta pel Reial decret esmentat.Consistiran concretament en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors,els serveis bàsics, els subministraments i els sous.

5.2 Les condicions perquè aquestes despeses siguin subvencionades són les següents:- Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa l’activitat, en un període màxim de dos mesos des que s’aixequi la suspensió de l’activitat.- Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d’un any des de l’atorgament de la subvenció.

  • Termini de presentació: El temini màxim de presentació de la justificació serà el 31/10/2020.
  • Lloc de presentació: Telemàticament a través del Canal Empresa

En la data de publicació d’aquest article, el tràmit està obert però no està actiu el formulari de presentació de la justificació.