S’incrementa un 17% el número de denúncies i un 11% el número de sancions per protecció de dades

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades acaba de publicar la seva Memòria 2014 amb el resum de la seva activitat.

Destaca l’increment de denuncies dels ciutadans que va arribar a les 10.074, que suposa un increment del 17,04% respecte a 2013, a les que s’hauria d’afegir 2.099 peticions de tutela de drets.

Per volum, els principals fets denunciats fan referència a la videovigilància, la contractació fraudulenta, la inclusió a fitxers de morositat, les qüestions relatives al recobrament de deutes i les comunicacions comercials.

MÉS SANCIONS DE MENYS IMPORT

En relació a les sancions, el seu número s’ha incrementat en un 10,9% si bé la seva quantia total ha disminuït un 23,9% situant-se en 17 milions d’euros, és a dir, s’han posat més sancions però d’imports menors al canviar la proporció entre sancions greus i lleus.

En línia amb anys anteriors, les companyies de telecomunicacions acaparen el 63% de l’import total, seguides de entitats financeres i companyies de subministres. S’ha de remarcar que en cinquè lloc es situen les sancions per comunicacions electròniques comercials no autoritzades.

L’AGÈNCIA ESTATAL DE PROTECCIÓ DE DADES GUANYA LA MAJORIA DE RECURSOS

Un altra dada interessant de l’informe és el resultat dels recursos contra les resolucions de l’Agència. En un 76% han estat favorables a l’Agència en quant al fons de l’assumpte.

Recordar-vos que HOSTALERIA DE LLEIDA va signar un conveni de col·laboració amb L@NT ADVOCATS, despatx especialitzat en la implantació de la Llei de Protecció de Dades a les empreses, que disposa d’una aplicació informàtica especialment creada per empreses d’hostaleria a un preu molt avantatjós pels associats.

Si teniu qualsevol dubte en matèria de protecció de dades o voleu fer la implantació a la vostra empresa amb els nostres col·laboradors L@NT ADVOCATS, contacteu amb:

Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA
Sr. Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
E-mail: jportoles@hostaler.org