S’ha publicat el nou salari mínim per aquest 2020

El dimecres es va publicar el Salari Mínim Interprofessional per aquest any 2020. Queda fixat a 31,66 euros/dia o 950 euros/mes, segons estigui estipulat el salari per dies o per mesos.
L’augment respecte a l’any 2019 ha estat del, 5,5%

Aquest salari s’entén a la jornada legal de treball de cada activitat, si es fa jornada inferior, seria la proporcionalitat.
La quantitat anual serà de, 13.300 euros per un treballador a jornada sencera i no es podrà percebre una quantitat inferior a aquesta.

Els efectes del nou SMI es a partir de l’1 de gener de 2020 fins el proper 31 de desembre de 2020.

L’IPREM s’utilitza com a referència per la concessió de diferents ajudes i subvencions públiques com beques, habitatge, col·legis, llars d’infants, etc. Normalment s’aplica un multiplicador sobre el valor del IPREM i es compara amb els nostres ingressos.

IPREM 2020 (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples)

IPREM mensual és de 537,84 euros
IPREM anual: 12 pagues 6.454,03 euros
IPREM anual: 14 pagues 7.519,59 euros

El valor del IPREM es pot veure modificat si la llei de pressupost acorda qualsevol canvi amb la quantitat o al contrari, acorda que es congeli amb les mateixes quantitats que l’any 2019, que són les que hem mencionat al principi.