La SGAE i la Federació Espanyola d’Hostaleria renoven el seu acord

El conveni, que vincula a més de 280.000 establiments, actualitza les tarifes de la SGAE i els descomptes per conveni en l’ús del repertori en el sector hostaler.

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i la Federació Espanyola d’Hostaleria (FEHR) van subscriure el passat 19/03/2018 la renovació del conveni i marc tarifari que vincula a més de 280.000 negocis de restauració. Es tracta d’un acord que posa de manifest la importància de la relació entre tots dos sectors i que permet una clarificació de les condicions que regeixen l’ús de la propietat intel·lectual en l’hostaleria. D’aquesta manera, es reactiva al 2018 el compromís i el reconeixement de l’aportació d’ambdues parts a les activitats que els vinculen.

L’actual conveni -en vigor fins al 31 de desembre de 2020 i que inclou la possibilitat de pròrrogues tàcites per anualitats successives-, a més d’establir un nou marc de relació, determina unes tarifes ajustades als nous usos i característiques de les obres en el sector de l’hostaleria. Entre d’altres, el nou document diferencia entre la difusió de la música de l’ús del repertori audiovisual. Així mateix, incorpora altres novetats com el fet que els locals que obrin entre un i tres dies cada setmana veuran reduïda la seva tarifa. En tercer lloc, la gestió telemàtica dels contractes per part dels establiments rebaixa els costos i potencia la digitalització dels processos a les empreses del sector d’Hotels, Restaurants i Cafès (HORECA).

El compromís adquirit reflecteix la voluntat de consolidar una contínua adaptació i la disposició de les dues organitzacions d’incorporar millores que simplifiquin la gestió, eliminin tràmits innecessaris i redueixin costos. Les tarifes simples, clares i eficients, des del punt de vista de la seva gestió i comunicació a l’usuari, són una premissa constant per ambdues organitzacions.

Així mateix, l’acord revela l’aposta d’ambdues parts per impulsar la mediació activa de FEHR en l’aplicació de l’acord, la qual cosa facilitarà una relació més eficaç entre la SGAE i els 280.000 empresaris del sector associats: bars, cafeteries, tavernes, restaurants i similars, així com els bars especials i els salons de celebració. La labor d’agregació de demanda que exerceix FEHR i les funcions del conveni es tradueixen en descomptes i bonificacions per als associats.

Objectius comuns

En els últims mesos la SGAE i FEHR han dut a terme un intens treball conjunt que ha desembocat en el present conveni. Es tracta, per tant, d’un acord fruit del diàleg i l’enteniment amb els quals ambdues organitzacions estan compromeses des dels anteriors convenis de 2006 i 2014, i que han aportat més de deu anys de continuïtat en la gestió dels drets d’autor en els establiments HORECA.
El conveni l’han subscrit el president de FEHR, José Luis Yzuel Sanz, i el secretari general de la SGAE, Carlos López Sánchez, en un acte celebrat a la seu de la Societat General d’Autors a Madrid. Ambdues parts s’han mostrat molt satisfetes de consolidar la cooperació de la SGAE i FEHR en favor dels drets dels creadors.

El secretari general de la SGAE ha explicat que aquests acords estratègics entre la SGAE i els qui “contribueixen a la promoció del repertori dels autors afavoreixen el sosteniment del model de gestió col·lectiva i faciliten l’accés a la cultura dels ciutadans”. López Sánchez ha al·ludit també a la necessitat d’unió entre els sectors implicats en la protecció dels drets d’autor “en aquesta important tasca d’aproximar postures que reflecteix l’obstinació de la SGAE per consolidar una relació cordial amb els clients i usuaris del seu repertori, en honor d’una gestió més eficaç i una major protecció dels drets dels creadors”.

El president de FEHR, José Luis Yzuel, ha manifestat que el conveni “reflecteix la importància que té l’hostaleria per a la difusió de la cultura, especialment la música, a través dels seus locals”, i ha afegit que l’acord “és un clar exemple de com el diàleg i el consens són les vies més adequades per a la consecució d’interessos comuns”.