Sentència de la U.E. per les indemnitzacions de les contractacions temporals

Referent a les notícies d’aquesta setmana, sobre la sentencia del Tribunal de la Unió Europea de les indemnitzacions a les contractacions temporals, us volem informar que el nostre sector no es veurà afectat per part d’aquesta sentencia.

El nostre conveni col·lectiu, en el seu article 27, ja consta que qualsevol contracte no indefinit s’ha d’abonar la indemnització, per tant, en tots els contractes temporals que formalitzem ja siguin de durada determina, d’obra o interinitat, al finalitzar la relació laboral hem d’abonar una indemnització de 12 dies per any.

En els fixos i els temporals, la indemnització per acomiadament aniran dels 20 dies als 45 dies, depenen del tipus d’acomiadament que es tramiti.

Una altra cosa que s’està debatent, es que s’equiparin totes les indemnitzacions ja siguin contractes indefinits com contractes temporals.

Si voleu més informació ens podeu trucar al 973 24 88 58. En cas que hi hagi més novetats us anirem informant puntualment.

Print