Segona convocatòria d’acreditacions d’establiments de “Moturisme Ara Lleida”

S’inicia de la segona convocatòria d’acreditacions d’establiments de “Moturisme Ara Lleida”. Aquest producte s’ha determinat que és qualitativament interessant per al nostre territori, i per això, es realitzaran un seguit d’accions per tal de garantir la qualitat de l’oferta d’allotjaments i dels serveis complementaris de les comarques de Lleida.

Desenvolupament del procés d’acreditació

S’estableix un sistema que garantirà la qualitat de l’acolliment dels motoristes, mitjançant un segell, que marcarà el conjunt d’elements d’infraestructura i d’oferta dels que cal disposar.

Es realitzaran 3 sessions de formació i preparació per a allotjaments, que ajudin a coneixer i preparar-los per acollir motoristes (veure document adjunt amb el pla de continguts del curs)

Dates previstes:

  • Sessió 1: 22 de març, de 10 a 14:30h. Lloc: Sala Polivalent de la Diputació de Lleida.
  • Sessió 2: 29 de març, de 10 a 14:30h. Lloc: Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà (Sort)
  • Sessió 3: 5 d’abril, de 10 a 14:30h. Lloc: CETAP ( la Seu d’Urgell )

Es realitzarà 1 sessió de formació per als serveis turístics complementaris (restaurants, equipaments culturals, etc)

Data prevista:

Sessió 4: data a determinar (després de Setmana Santa)

Posterior a les sessions de formació, es realitzarà una visita d’inspecció durant el mes de juny, per tal de determinar el compliment dels criteris i constituir el grup d’establiments i serveis turístics que s’inclouran en el projecte de Moturisme Ara Lleida i que es beneficiaran de les accions específiques de promoció.

Per a participar en el projecte i beneficiar-se de les accions promocionals que us detallarem durant les sessions de formació, caldrà que els responsables de la gestió de l’allotjament participin almenys en el 70% de les sessions formatives.

Requisits participants

Els allotjaments hauran de disposar d’un garatge ❑ pàrquing tancat per a les motos, en proporció a la capacitat de l’establiment.

Cost Inscripció

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida bonificarà el 100% de la quota d’inscripció al curs i un 65% del cost de l’acreditació.

Així, el cost de participació és de:

Allotjaments de menys de 25 places: 230€ +IVA (quota inscripció: 50€ + quota acreditació: 180€). El cost final per a l’allotjament que faci el curs serà de 63€+1VA

Allotjaments de més de 25 places: 275€ +IVA (quota inscripció: 75€ + quota acreditació: 200€). El cost final per a l’allotjament que faci el curs serà de 70€+1VA

Serveis turístics complementaris: 115€+IVA (quota inscripció: 35€+ quota acreditació: 80€) El cost final per a serveis turístics complementaris que facin el curs serà de 28 €+1VA

Beneficis del projecte:

Per als usuaris, que trobaran uns establiments que han pensat en satisfer les seves necessitats específiques, generant-se un efecte d’empatia de marca envers l’establiment i el territor

Per als establiments, que disposaran de les eines i els recursos per acollir un segment que augmenta tant quantitativament com qualitativa i que pot significar un apartat important del negoci.

Si voleu participar en el projecte, cal omplir el formulari  al correu moturisme@aralleida.cat

Les places del curs són limitades i s’atorgaran segons data d’inscripció als 15 primers allotjaments i als 10 primers serveis complementaris que completin el procés d’inscripció.

Documentació Relacionada
Continguts de la formació
Full d’Inscripció