Salut permet que els bars i restaurants situats en àrees de servei d’autopistes i altres vies puguin prestar serveis d’entrega al mateix establiment.

La nova normativa també estableix que en els establiments situats en aquestes àrees no es podran utilitzar els espais interiors destinats al consum d’aliments i begudes, i s’haurà de garantir en tot cas en l’interior de l’establiment l’entrega individual i separada a cada client.

Així ho estableix la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que s’ha publicat el dimarts 20/10/2020 al DOGC.

Mitjançant aquesta resolució es modifica l’apartat 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, que va entrar en vigor el passat divendres 16/10/2020, que queda redactat de la manera següent:

“-10 Activitats d’hoteleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d’aquesta suspensió:

– els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia,

– els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social,

– altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, sense que es puguin utilitzar els espais interiors destinats al consum d’aliments i begudes, i garantint en tot cas en l’interior de l’establiment l’entrega individual i separada a cada client.

En els establiments hotelers i altres establiments turístics, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.”

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org )