Sabeu que teniu un import de diners per formació disponible cada any i que podeu recuperar?

Totes les empreses disposen cada any d’ una quantitat de diners que poden bonificar de les quotes de la seguretat social per la formació dels seus treballadors. La quantia dels diners va en funció del nombre de treballadors de cada empresa i si no es consumeixen dins de l’ any en curs, es perden i tornen a les arques de l’ Estat. Així doncs, pensem que és molt interessant que pugueu consumir aquest diners per formació que revertirà directament en la competitivitat de les vostre empreses.

Document Relacionat
Catàleg de cursos que Hostaleria de Lleida tenim de formació bonificada a disposició