Reunió amb la Policia Administrativa de la ciutat de Lleida

Aquesta setmana hem tingut una reunió amb la Policia Administrativa de la Urbana, la UNIPA. És una reunió que ja podem qualificar d’ordinària, d’ençà que l’ajuntament de Lleida va assumir la competència d’inspecció de locals públics.

Lleida és una ciutat tranquil·la, on no tenim estridències. A la reunió s’ha destacat la importància que una ciutat tingui un oci de qualitat, com el que disposa Lleida. En l’actualitat la policia està centrada en el tema de la seguretat de les persones. En aquest aspecte s’han observat en ocasions puntuals, algun excés d’aforament important, que ha provocat una actuació contundent, d’evacuació del local.

Nosaltres reiterem el nostre interès en què oferir un oci de qualitat comporta necessàriament oferir un marc de seguretat als usuaris sòlid. El que posem sobre la taula és una necessitat de flexibilitzar la reglamentació des del punt de vista que quant tinguem menys clients, pugem rebaixar la proporció de vigilants de seguretat i dels controladors d’accés. Ens comprometem a fer proposta per modificar el reglament.

També es parla del consum d’alcohol al carrer, es recorda que està prohibit, i que no podem facilitar gots de plàstic als clients.

Ens han dit que ells gairebé sempre adverteixen abans de multar, i que si fem cas de les advertències, difícilment ens multaran.