Reunió informativa de sistemes de calefacció de biomassa a la Val d’Aran

El passat 19 de novembre, el Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran va convocar una reunió informativa per als seus associats per tal de fer la presentació de l’empresa Bioenergia Romà Portolès SL. amb la qual el Gremi té un conveni de col·laboració.

Presidí l’acte el Sr Juan Antonio Serrano en qualitat de President del Grèmi i com a representant de l’empresa assistí el Sr Jordi López, propietari de l’esmentada empresa. També assistí l’arquitecta Marta Bosch, assessora de Bionergia Romà Portolès.

El Sr López va exposar els beneficis que pot representar l’ús de la biomassa tant per l’estalvi econòmic com pel benefici ambiental. Es va remarcar que la biomassa és un producte renovable i que les calderes poden acoblar-se als sistemes existents de calefacció. L’empresa disposa d’un equip tècnic per a fer les instal·lacions i prèviament elabora un estudi tant de viabilitat com de finançament. L’empresa també assessora sobre les subvencions a rebre per part de les empreses interessades.

Des del Grèmi es vol apostar per una política de respecte al medi ambient i alhora afavorir les energies renovables.

Notícia relacionada
La biomassa, alternativa energètica en comarques rurals