Reunió Director General Urbanisme amb els Càmpings de l’Aran

Després del efectes de les riuades del juny passat, situant a l’Aran com el territori més afectat, de la signatura de l’acord d’intencions, accions i metodologia, en relació a la resolució de la problemàtica dels càmpings de Lleida situats en zona inundable, de les declaracions del President de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre al mateix aran, en relació a l’aplicació de la nova directiva i a la consideració de la situació dels càmpings en concret, el Director d’ Urbanisme, el Sr. Agustí Serra, es va oferir a reunir-se amb els càmpings de l’aran, per explicar-los directament el que estem fem i com ho estem fent per resoldre la situació administrativa de les activitats de càmping en zones inundables.

ReunioDirectorGeneralUrbanismesAran

Amb tot aquest temps, s’han establert reunions amb la CHE, amb la finalitat de definir les competències, i criteris de gestió del risc, i s’estan definint protocols d’actuació, adequant reglaments, conjuntament amb la Direcció General de Protecció Civil, la Direcció General de Turisme, l’ACA, juntament amb Urbanisme. L’Associació de càmpings de Lleida forma una part activa en la comissió de seguiment d’aquest conveni.

Aquests protocols s’hauran de recollir en un pla especial urbanístics que hauran de tramitar els càmpings que no ho hagin fet i que estiguin afectats per l’inundabilitat.

Esperem que a mig termini es vegin els fruits de la feina que s’ha anant avançant fins ara.