Reunió amb la Delegada del Govern d’Espanya a Catalunya

Aquest passat dijous, l’Associació de Càmpings va tenir una reunió amb l’Excma. Sra. Teresa Cunillera, Delegada del Govern de l’Estat Espanyol a Catalunya.

Es van tractar temes relacionats amb la regularització administrativa dels càmpings, i es va presentar l’informe de competitivitat presentat l’any anterior.

És va iniciar una via d’acció, amb el seu compromís d’intentar actualitzar els estudis d’inundabilitat del Noguera Pallaressa i els seus tributaris.