Reunió amb el nou Cap del Servei Territorial de Joc i Espectacles del Departament d’Interior

El dijous 4 de setembre, el Sr. Juan Antonio Serrano, President de la Federació d’Hostaleria de Lleida, el Sr. Ramon Solsona, Secretari General de l’entitat i el Sr. Javier Portolés, Responsable del Departament Jurídic, es van reunir amb el Sr. Jordi Azuara, que és el nou Cap del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles a Lleida del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. El Sr. Jordi Azuara, substitueix al Sr. Jesús Castillón, que ocupava aquest càrrec des de l’any 1997 i que recentment s’ha jubilat.

NouCapJocsEspectacles600

Sr. Jordi Azuara, nou Cap de Jocs i Espectacles

Durant la reunió ambdues parts van manifestar la seva predisposició per tractar qualsevol problemàtica que pugui sortir en l’aplicació de la normativa en matèria de joc i espectacles en els establiments del nostre sector, i que afecta a aspectes tant diversos com llicències d’activitat, horaris d’obertura i tancament, controladors d’accés, màquines recreatives, etc.

Cal recordar que des del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles a Lleida es tramiten els expedients sancionadors en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, com a conseqüència de les actes d’inspecció que aixequen els Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra adscrits a l’URPA (Unitat Regional de Policia Administrativa) a la província de Lleida, a excepció de la ciutat de Lleida, on l’Ajuntament de Lleida va assumir la competència d’inspecció i sanció.

El Servei Territorial del Joc i Espectacles a Lleida també té, entre d’altres funcions, tramitar els expedients administratius per autoritzar les activitats recreatives extraordinàries o per la instal•lació o explotació de màquines recreatives.