Reunió amb el nou cap de la unitat de Polícia Administrativa de la Guàrdia Urbana de Lleida

El dimecres 24/07/2019, el Sr. Santiago Salvador, membre del Comitè Executiu de la Federació d’Hostaleria de Lleida, el Sr. Ramon Solsona, Secretari General de l’entitat i el Sr. Javier Portolés, Responsable del Departament Jurídic, es van reunir amb el Sr. Nicolas Morales, que és el nou Cap de la Unitat de Policia Administrativa (UNIPA) de la Guardia Urbana de Lleida. El Sr. Nicolas Morales substitueix al Sr. Agustín Muñoz, que ocupava aquest càrrec i que recentment s’ha jubilat. A la reunió també va assistir el Sr. Juan José Catalina, inspector i Cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de la Guardia Urbana de Lleida.

Durant la reunió ambdues parts van manifestar la seva predisposició per tractar qualsevol problemàtica que pugui sortir en l’aplicació de la normativa en matèria de joc i espectacles en els establiments del nostre sector a la ciutat de Lleida, on la Guardia Urbana té les competències d’inspecció, i que afecta a aspectes tant diversos com llicències d’activitat, horaris d’obertura i tancament, aforament, etc.

Cal recordar que des del Departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida es tramiten els expedients sancionadors en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, com a conseqüència de les actes d’inspecció que aixequen els Agents de la Guardia Urbana adscrits a la Unitat de Policia Administrativa (UNIPA), atès que l’Ajuntament de Lleida va assumir fa uns anys la competència d’inspecció i sanció.