Requisits a complir en normativa laboral previ a una inspecció

En relació al correu electrònic que us vam enviar el passat dimecres, us donem els requisits mínims per complir amb la normativa laboral.

  1. S’ha de tramitar l’alta a la Seguretat Social, dels treballadors que prestaran el servei a l’empresa.
  2. S’han d’assegurar per la jornada que prestren els serveis. El no fer constar les hores treballades reals pot comportar, l’obligació de realitzar les cotitzacions endarrerides i la sanció per infracció .
  3. S’ha de fer constar la categoria adequada pel seu lloc de treball.

La importància de no tenir aquests mínims pot suposar una infracció que es sanciona amb una quantitat mínima de 3.126,00 €.

Un dels punts més revisats en les fulles de salari del nostre sector per part de l’administració, són els plusos de nocturnitat (horari comprès entre les 22:00 i les 6:00 hores) i els plus de festes no recuperables (festius nacionals, autonòmics i/o locals), quan l’haurien de gaudir i no ho fan perquè el treballen.

Enllaç d’informació ampliada
Guía Laboral – El control de las condiciones de trabajo, empleo, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo