Repunt de les vendes als bars. La facturació a restaurants i bars augmenta per primera vegada desde 2011

La xifra de negocis de l’hostaleria és l’única del sector serveis que va presentar una evolució positiva a l’agost , amb un increment del 2,6% respecte al mateix mes de l’ any anterior, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística ( INE ) . Aquest augment en la facturació en aquest mes es produeix en els dos subsectors de l’hostaleria . Als restaurants i bars , la xifra de negocis va augmentar un 0,9 %, la primera evolució positiva des del repunt que es va produir a l’agost de 2011 , suavitzant la caiguda de la mitjana de l’any fins -2,9% .

Cifra-de-negocios-ago13_5_original

En allotjament la facturació es va incrementar el 4,9% interanual , quart mes consecutiu d’augment , amb una evolució mitjana fins a l’agost d’un 1,6 % respecte al mateix període de 2012 .

Comparant amb el mes anterior l’ evolució però ha estat diferent . En els establiments de restauració les vendes van baixar a l’agost un 1,9% , mentre que en els d’allotjament van augmentar un 13,8% .

Totes les comunitats autònomes presenten una evolució positiva en la xifra de negocis del conjunt d’hostaleria a l’agost respecte al mes anterior , excepte el País Basc ( -1,4% ) , Catalunya ( -3% ) , Navarra ( -15,4% ) i Madrid ( -18,6% ) . Els majors augments van correspondre a Cantàbria (33,2 %) i Astúries ( 21,4% ) .

En taxa interanual , Balears va ser la que va tenir un major increment (12,2 %) , mentre que a Aragó va ser on més es va reduir la facturació ( -12,1% ) .