Representants de l’Associació de Càmpings i la directora de turisme visiten alguns càmpings afectats per les riuades

Marta Cortina presidenta de l’Associació de Càmpings de Lleida, Marian Muro directora de Turisme i Tomas Sentanach propietari del Càmping Sol i Neu d’Espot van visitar alguns dels càmpings més afectats per les riuades del passat 18 de juny i veure de primerà mà les importants destrosses que han sofert alguns establiments.

La directora va comunicar que el 90% de les places hoteleres de la Val d’Aran i gairebé la totalitat de les demés zones afectades, aquesta campanya d’estiu estaran a ple rendiment i podran acollir amb tota normalitat als clients.

D’alta banda també va explicar que s’està treballant  en poder destinar una part de la recaptació de la taxa turística per que vagi directament a la reconstrucció de les infraestructures afectades a banda del que pugui aportar el Consorci General d’Assegurances.

També s’aprofitarà la campanya  de promoció que la Generalitat de Catalunya està a punt de posar en marxa , per  potenciar d’una manera molt important les zones afectades.

Així mateix, va informar de la propera convocatòria d’una línia de credit de l’Institut Català de Finances destinada a les empreses turístiques per refer els danys dels aiguats. Va remarcar que s’està estudiant que hi hagi una carència durant un període de temps per facilitar la posada en funcionament de les activitats.