Renovació del carnet professional de controladors d’accés

Us recordem que el personal de control d’accés que tingueu contractat ha de tenir el carnet professional en vigor.

El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, estableix que el carnet professional de controlador d’accés té una vigència de quatre anys i com s’ha de fer la seva renovació.

Si el vostre controlador d’accés té un carnet professional sense data de caducitat (és a dir, els carnets obtinguts amb l’anterior normativa) l’ha de renovar davant el Servei Territorial del Joc i d’Espectacles a Lleida, ja que en cas contrari se li podrà revocar el carnet i l’empresa que el contracti pot ser sancionada.

El Servei Territorial del Joc i d’Espectacles a Lleida ens ha comunicat que cada controlador que es trobi en aquesta situació, rebrà una notificació per correu a l’adreça que els hi consta comunicant-li l’obligació de renovar el carnet, però us recomanem que aviseu als controladors que tingueu contractats perquè preguntin personalment com es troba la vigència del seu carnet i els tràmits a fer per la seva renovació.

Els controladors d’accés s’han d’adreçar per fer qualsevol consulta al Departament d’Interior, Servei del Joc i Espectacles a Lleida, C/ Vallcalent, 1, Lleida, Telf.: 973 03 29 00.