Recordatori sobre la nova “eina” per augmentar l’efectivitat en la persecució de l’oferta il.legal d’allotjaments turístics

En relació a l’expedient sancionador que ha obert la Direcció General de Turisme de la Generalitat a empreses que operen per internet que permeten la reserva d’habitacions no reglades, us volem recordar, tal i com ja us hem informat durant aquest any en el nostre Butlletí informatiu, que el 30 de gener de 2014 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que afegeix un nou apartat 5 a l’article 73 de la Llei de Turisme de Catalunya (Registre de Turisme de Catalunya), amb el següent text literal:

“El número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i els establiments turístics ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï.”

Segons el comunicat que vàrem rebre de la Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, “Aquesta mesura legislativa ha estat impulsada per tal que les administracions públiques disposin d’una eina que augmenti l’efectivitat en la persecució de l’oferta il·legal d’allotjament turístic a Catalunya, específicament, en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic i els establiments d’apartaments turístics.”

Per tant, tot i que estan afectats per aquesta normativa totes les empreses dedicades a l’allotjament turístic (hotels, hostals i pensions, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural), aquesta ha estat una mesura legislativa específicament pensada per fixar noves condicions de publicitat pels habitatges d’ús turístic i pels apartaments turístics.

L’oferta turística de vivendes privades és un assumpte en el qual les Comunitats Autònomes ja estan legislant i s’hauria de treballar per a què aquesta regulació de l’oferta de vivenda particular per a fins turístics es faci d’una forma homogènia.
En aquest sentit des de la Federació d’Hostaleria de Lleida s’està en contacte amb els responsables del Departament de Turisme de la Generalitat per tractar aquest tema i la seva aplicació posterior.

Tant aquesta mesura legislativa com el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges (DOGC Núm. 6268 – 5.12.2012), en el qual es dona una nova definició de la figura dels “apartaments turístics” i dels “habitatges d’ús turístic”, són el fruit de les converses i negociacions, tant de la Federació d’Hostaleria de Lleida com d’altres associacions empresarials d’àmbit català, per posar de relleu davant l’Administració la problemàtica de l’oferta il•legal d’allotjament turístic. Si cliqueu en aquests links, trobareu els requisits que han de complir els apartaments turístics i els habitatges d’ús turístics, segons el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges.

Des de CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), s’ha fet un estudi titulat “ESTUDIO SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN LA REGULACIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA PARTICULAR PARA USO TURÍSTICO” que ja us vam facilitar en el seu dia i que el tornem a posar a la vostra disposició perquè considerem que pot ser del vostre interès.

Si teniu qualsevol dubte al respecte, us podeu posar en contacte amb el Departament Jurídic al 902 24 88 58