Recordatori: Les empreses i els establiments turístics han de fer constar el número d’inscripció en el registre de turisme de catalunya en tota mena de publicitat que els anunciï

Recordeu  que el 30 de gener de 2014 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que afegeix un nou apartat 5 a l’article 73 de la Llei de Turisme de Catalunya (Registre de Turisme de Catalunya), amb el següent text literal:

“El número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i els establiments turístics ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï.”

Segons el comunicat que vàrem rebre de la Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, “Aquesta mesura legislativa ha estat impulsada per tal que les administracions públiques disposin d’una eina que augmenti l’efectivitat en la persecució de l’oferta il·legal d’allotjament turístic a Catalunya, específicament, en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic i els establiments d’apartaments turístics.”

Estan afectats per aquesta normativa totes les empreses dedicades a l’allotjament turístic (hotels, hostals i pensions, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural), però aquesta ha estat una mesura legislativa específicament pensada per fixar noves condicions de publicitat pels habitatges d’ús turístic i pels apartaments turístics, augmentant l’efectivitat en la persecució de l’oferta il•legal d’allotjament turístic a Catalunya.

Així doncs, recordeu que és obligatori indicar, tant a la vostra web com a tota mena de publicitat que anunciï el vostre establiment, el número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

Si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar al Servei Jurídic (Sr. Javier Portolés. Tel.: 973.24.88.58. E-mail: jportoles@hostaler.org )

Articles Relacionats
Recordatori sobre la nova “eina” per augmentar l’efectivitat en la persecució de l’oferta il.legal d’allotjaments turístics
El lloguer de pisos per dies, s’ha posat de moda