Recordatori: Ampliació de l’horari de tancament de l’1 de junt fins al 15 setembre

Us recordem que a partir del proper dia 1 de juny i fins al 15 de setembre, s’amplia l’horari de tancament habitual dels nostres locals, entre 30 i 45 minuts, totes les nits de la setmana.

Aquesta possibilitat és conseqüència de l’ampliació horària automàtica que conté l’Ordre d’Horaris aprovada pel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al mes de desembre de 2011.

A continuació us indiquem quins són els horaris de tancament des del dia 1 de juny i fins al 15 de setembre, per a tots els establiments:

També us facilitem la normativa d’horaris vigent.

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb el Servei Jurídic d’Hostaleria de Lleida:
Sr. Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
E-mail: jportoles@hostaler.org