Recordatori: Ampliació automàtica de l’horari de tancament per la revetlla de Sant Joan

D’acord amb l’Ordre d’Horaris vigent de la Generalitat, els bars, restaurants, bars musicals, discoteques, sales de ball i similars podran gaudir d’una ampliació horària automàtica durant la nit del diumenge 23 de juny a la matinada del dilluns 24 de juny, amb motiu de la revetlla de Sant Joan, ja que a més d’aplicar-se l’horari d’estiu  és vigília de festiu.

Els bars musicals, restaurants musicals, restaurants, bars, restaurants-bars i salons de banquets podran tancar la nit de la revetlla de Sant Joan a les 3:30 hores. Les discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacle podran fer-ho a les 6:45 hores. Les activitats de sala de concert, cafè teatre, cafè concert podran tancar a les 5:30 hores.

Amb la finalitat que pugueu fer una ràpida i pràctica consulta, us facilitem en un quadre els horaris de funcionament de tots els establiments, amb motiu de la revetlla de Sant Joan:

Tots els establiments tenen 30 minuts per desallotjar, o 45 minuts, si l’aforament és superior a les 500 persones.

L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària amb caràcter justificat i excepcional.

També us facilitem la normativa d’horaris vigent:

ORDRE INT-358-2011, horaris activitats recreatives Llei 11-2009

HORARI DE LES TERRASSES I VETLLADORS

L’article 11 de l’Ordre d’Horaris de la Generalitat estableix que “L’horari de les terrasses i vetlladors és el mateix de l’espectacle públic o activitat recreativa, llevat que s’estableixi en les respectives ordenances municipals un horari més restrictiu”.

Per tant, per saber l’horari de la vostra terrassa haureu de mirar si l’ordenança municipal de l’Ajuntament, contempla un horari més restrictiu.

Per exemple, a la ciutat de Lleida, recentment l’Ajuntament de Lleida ha ampliat l’horari de tancament de les terrasses de la següent forma:

DE L’ 11/05/2019 AL 29/09/2019
De diumenge a dijous 01:00 hores

Així mateix, a la ciutat de Lleida, des de l’11/05/2019 al 29/9/2019, l’horari de tancament de les terrasses els divendres, dissabtes i vigílies de festius continuarà sent el mateix, a les 2:00 hores.

Des del 30/09/2019 al 31/12/2019, l’horari de tancament de les terrasses a la ciutat de Lleida tornarà a ser l’habitual, que és el següent:

DEL 30/09/2019 AL 31/12/2019
De diumenge a dijous 00:30 hores
Divendres, dissabte i vigílies 02:00 hores

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb el Servei Jurídic d’Hostaleria de Lleida:
Sr. Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
E-mail: jportoles@hostaler.org

Notícia Relacionada

Recordatori: Ampliació de l’horari de tancament de l’1 de juny fins al 15 de setembre