Recomanacions alhora de reclamar a les asseguradores els danys causats per les inundacions dels últims dies

Donem una guia d’un seguit d’aspectes a tenir en compte pels establiments que han estat afectat per les inundacions produïdes aquests últims dies en comarques com la Val d’Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.

inundacions2red

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

El requisit previ per tenir dret a indemnització pels danys patits en el negoci és tenir contractada una pòlissa d’assegurança de danys (coneguda col·loquialment com a “combinat de comerç”) que estigui vigent al moment de produir-se els danys. Si únicament és té contractada pòlissa de responsabilitat civil no es té dret a indemnització per inundació.

El primer que ha de fer l’afectat és donar part del sinistre a través del seu mediador d’assegurances, qui a la vegada donarà part al CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

La pòlissa d’assegurança de danys ha d’incloure la cobertura d’almenys un d’aquests, riscs: incendi; robatori; trencament de vidres; danys a maquinaria; equips electrònics; ordinadors; o modalitats combinades dels mateixos, com, per exemple, les pòlisses conegudes com multirisc de la llar, de comunitats, d´oficines, de comerços, de tallers, de indústries, pymes, etc…

Perquè el Consorcio assumeixi la PÈRDUA DE BENEFICIS es necessari que aquesta garantia figuri contractada a la pòlissa ordinària d’assegurança i, a més a més, que aquesta pèrdua de beneficis sigui conseqüència d’un dany directe en els béns assegurats i que aquests béns siguin propietat o estiguin a disposició del propi assegurat.

inundacions1red

PERITACIÓ DELS DANYS

Per facilitar la tasca de peritatge s’ha de:

a) Facilitar al pèrit els pressupostos i factures de reparació, original i còpia de la pòlissa d’assegurances i del rebut de pagament de la prima, així com un rebut o document bancari en el qual consti, per la seva verificació, el compte bancari (20 dígits) on ha demanat que s’aboni la indemnització.

b) En el supòsit de deteriorament o destrucció dels béns danys o de reparacions urgents efectuades abans de la visita del perit taxador, l’assegurat haurà de conservar:

Les restes dels béns danyats a disposició del perit i, si no fora possible, deixar constància a través de fotografies de la retirada dels mateixos.

Les factures en el cas de que s’hagués de realitzar alguna reparació urgent.

Acompanyem circular emesa pel CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS que ens ha enviat la nostra assessoria en matèria d’assegurances, CMP CORREDURÍA DE SEGUROS.

Davant qualsevol consulta que tingueu, us podeu adreçar a:

Cristina Alarcón de CMP CORREDURIA D’ASSEGURANCES,

Tel. 973 24 77 90, e-mail: cmpsiniestros3@cmpseguros.com

inundacions4red

La Federació d’Hostaleria ha demanat un ajut davant la conselleria corresponent per tal de poder restablir en la mesura del que sigui possible els negocis. Si has estat afectat et recomanem que ens ho comuniquis i així tenir la màxima informació del número d’afectats i d’una primera valoració dels danys per transmitir-ho a les administracions.

Tant des de la Federació d’Hostaleria com de les Associacions que la integren, donem tot els ànims i suport en moments tant difícils com aquests i que l’Associació farà tot el que sigui possible per tal d’ajudar a restablir la normalitat dels vostres negoci.

Tots els companys que no heu estat afectats doneu un cop de mà als que per les circumstancies han perdut part o la totalitat dels seus negocis. Són moments durs pel sector i es moment de fer pinya entre tots.

Documents Relacionats
Comunicació Consorci de Compensació d’Assegurances