Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de COVID-19, la recomanació per a establiments del sector alimentari oberts al públic, és seguir les normes generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.

Així mateix, cal tenir en compte les següents recomanacions específiques per a establiments del sector alimentari amb servei directe al públic:

  • Rentar-se les mans sovint, incrementant la freqüència tot el que sigui necessari. Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol ús.
  • Com a sistema de desinfecció addicional a la neteja de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol, i també posar-los a disposició de la clientela per facilitar-los la higiene de mans.
  • Evitar la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació com, per exemple, diners, telèfons mòbils o altres estris. Cal fer una neteja de mans minuciosa cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada o bé utilitzar sistemàticament pinces o guants nets i desinfectats per manipular aliments.
  • Si s’utilitzen guants o mascaretes cal tenir en compte que poden ser un focus de contaminació, ja que amb l’ús van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los amb suficient freqüència.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar i rentar-se les mans de seguida.
  • Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball.
  • Extremar i incrementar la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment, incloses les superfícies de les zones de lliure accés per al públic com, per exemple, taulells, mobiliari, i en especial els serveis higiènics.
  • Realitzar una ventilació adequada dels espais de treball, de consum d’aliments i d’altres espais d’accés lliure per al públic.
  • Mantenir una distància prudencial entre les persones, tant amb clients com amb la resta de treballadors, d’entre 1 i 2 metres.
  • Evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre de persones. Les persones han de mantenir distàncies entre un i dos metres tant a les cues com entre les taules i durant tota la seva estada en els establiments.

Per a més informació es pot consultar els següents enllaços