Recomanacions per a l’obertura de l’activitat a les piscines

S’han publicat les recomanacions del Ministerio de Sanidad per a l’obertura de l’activitat a les piscines amb la crisis del COVID19. Aquest document tècnic proporciona les normes per a l’ús de les instal·lacions de piscines i defineix procediments senzills de neteja i desinfecció d’instal·lacions d’aquestes per garantir uns nivells adequats de protecció de la salut dels usuaris.

Document Relacionat
Recomanacions per l’obertura de l’activitat a les piscines arran la crisis de la COVID19