Quin permís he de donar als meus treballadors el dia de les eleccions del 27S?

L’últim dia d’agost va sortir publicada l’Ordre EMO/274/2015 en la que s’estableixen les instruccions per la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 27 de setembre.

Amb caràcter general s’ha de tenir en compte:

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin de descans setmanal

  • Les empreses han de concedir als seus treballadors un permís de com a màxim quatre hores dins la jornada laboral.
  • Aquest permís te caràcter no recuperable.
  • No cal concedir el permís als treballadors que la seva jornada coincideixi parcialment amb un màxim de dues hores la dels col.legis electorals. Si la coincidència és de dos a quatre hores  s’ha de concedir un permís de dues hores.  Si la coincidència és més de quatre s’ha de concedir el permís general de quatre hores.
  • La durada del permís s’ha de reduir proporcionalment als treballadors que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.
  • Si l’horari dels col.legis electorals no coincideix amb la jornada laboral no es te dret a cap permís.

Permís a membres de mesa electoral, interventors o apoderats

Si no gaudeixen de descans setmanal

  • S’ha de concedir el permís corresponent a la la jornada complerta del dia de les eleccions més un permís  de cinc hores el dia inmediatament posterior.
  • En el cas dels apoderats se’ls a de concedir un permís de la jornada completa del dia de les votacions.
  • Els permis seran de caràcter no recuperable i retribuible.

Si gaudeixen de descans setmanal

  •  S’ha de concedir un permís de cinc hores el dia següent a les eleccions. Aquest permís és de caràcter no recuperable i retribuible.
  • Els apoderats no tenen dret al permís de cinc hores.

En el cas que necessiteu més informació podeu contactar amb el Departament Laboral al 973 24 88 58 o per correu electrònica a laboral@hostaler.org