Que representa firmar les autoritzacions de rebuts domiciliats amb la nova normativa SEPA

Molts de vosaltres haureu rebut durant aquest any per part dels vostres proveïdors uns  documents per tal d’autoritzar el cobrament de rebuts domiciliats per les operacions comercials que realitzeu amb ells.

En l’article Comptes corrents: canvis importants per aquest 2014 ja us fam fer un resum de les implicacions que tindria la nova normativa i com us podria arribar a afectar.

Aquest documents reben el nom de mandats i depenent del tipus de mandat  que es signa te unes repercusions o unes altres tant per part del client o del proveïdor alhora de poder acceptar o rebutjar el cobrament  d’una factura.

La normativa estableix dos tipus de mandats, el SEPA CORE i el SEPA B2B que a grans trets uns resumim en el següent quadre:

Resum Mandats SEPA2

Una altre aspecte a tenir en compte es si el document (tant CORE com B2B) el signeu per autoritzar un sol o varis pagaments marcant o no la casella PAGO RECURRENTE.  Si no es marca aquesta casella, per cada pagament s’ha de signar un mandat nou.

Per últim, en el cas que canvieu de compte corrent s’hauran de tornar a autoritzar a tots els proveïdors que us envien rebuts domiciliats amb les noves dades de domiciliació.