Que he de tenir en compte fiscalment abans de final d’any per reduir el cost fiscal a la Declaració de Renda?

Actuacions abans de final d’any per reduir el cost fiscal a la declaració de la renda:

Tornem a recordar possibles actuacions a tenir en compte abans de finalitzar l’any per tributar menys impost de la renda quan la presenti al juny de 2017, com per exemple:

  • Les aportacions que realitzis a plans de pensions reduiran la base de la seva renta fins al límit del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques amb un màxim de 8.000 euros.
  • En determinats casos, també podras reduir la base imposable de la seva renda en l’import de les aportacions que realitzis a un pla de pensions del TEU CÒNJUGE, fins al límit de 2.500 euros.
  • Si tens dret a la deducció per adquisició d’ habitatge habitual (és a dir, si la vas adquirir abans de 2013), pots efectuar una amortització anticipada extra del préstec que vas sol·licitar per a finançar-se de la compra. Si ho fas, les sumes fetes durant l’any (capital total més interessos), fins al límit de 9.040 euros, gaudiran d’una deducció del 15%.

Recorda  que per a qualsevol consulta al respecte, restem a la seva disposició al 973 24 88 58.