Quarentena de 15 dies per les persones procedents de l’estranger

S’ha publicat al BOE del dimarts 12/05/2020 l’Ordre SND/403/2020, d’11 maig, sobre les condicions de quarantena a les quals s’han de sotmetre les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La quarentena de 15 dies per les persones procedents de l’estranger i tot el contingut d’aquesta Ordre entra en vigor a les 00.00 hores del dia 15/05/2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Amb aquesta Ordre s’estableixen les condicions de quarantena a les quals s’han de sotmetre les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Període de quarantena (Article 2)

1. Les persones procedents de l’estranger hauran de guardar quarantena els 14 dies següents a la seva arribada.

2. Durant el període de quarantena les persones procedents de l’estranger hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, havent de limitar els seus desplaçaments a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per causes de força major o situació de necessitat. Tots els desplaçaments es realitzaran obligatòriament amb mascareta.

3. S’hauran d’observar totes les mesures d’higiene i/o prevenció de la transmissió de la malaltia provocada pel COVID-19, especialment al que es refereix a contacte amb convivents.

4. Les autoritats sanitàries podran contactar amb les persones en quarantena per realitzar el seu seguiment. En tot cas, davant l’aparició de símptomes com febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general o altres símptomes de cas sospitós de COVID-19 les persones en quarantena hauran de contactar per telèfon amb els serveis sanitaris mitjançant els números habilitats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, indicant que es troben en quarantena per procedència de l’estranger.

Excepcions (Article 2, apartat 5)

5. Queden exceptuats d’aquestes mesures els treballadors transfronterers, transportistes i les tripulacions, així com els professionals sanitaris que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral, sempre que no hagin estat en contacte amb persones diagnosticades de COVID-19.

Cal recordar que els treballadors transfronterers són aquells que, residint en la zona fronterera d’un Estat limítrof al qual tornen diàriament, desenvolupen activitats lucratives, laborals o professionals per compte propi o aliè en les zones frontereres del territori espanyol.

6. Les agències de viatge, els tour operadors i companyies de transport hauran d’informar els viatgers d’aquestes mesures a l’inici del procés de venda dels bitllets amb destinació al territori espanyol. En el cas d’aeronaus les companyies hauran de facilitar el formulari de salut pública per a localitzar als passatgers (Passanger Location Card), contemplat a l’Annex 9 sobre facilitació de la Convenció Internacional d’Aviació Civil, que s’haurà d’entrar pel viatger a l’arribada a Espanya.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org )