Quan ha d’emetre un restaurant o un hotel una factura electrònica?

Les factures que facis a un Ajuntament, a un Consell Comarcal, o a algun altre organisme públic s’han de presentar per via electrònica sigui quin sigui el seu import, fins i tot si són inferiors a 5.000 euros.

Arran de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 del procediment administratiu, moltes empreses i entitats, van quedar obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, per exemple, a l’hora de rebre notificacions o de realitzar qualsevol tràmit.

Així doncs, a més de les Societats Limitades o Anònimes, es van incloure dins del col·lectiu afectat per aquesta obligatorietat a les Societats Civils Particulars, les Comunitats de Béns i les associacions entre d’altres.

D’acord amb aquesta normativa, en principi, només les persones físiques podran presentar recursos, documentació o factures en format paper als registres de les diferents administracions públiques. No obstant això, alguns organismes no estan plenament adaptats a la normativa i per ara continuen acceptant el format paper com a vàlid. Aquesta incertesa fa que calgui consultar la via adequada de tramitació en cada cas amb l’administració afectada.

El mateix passa en el cas de les factures dirigides a organismes públics, ja que en principi tots els proveïdors (excepte els que siguin persones físiques) hauran de presentar la factura electrònica, independentment del seu import, mitjançant dues alternatives principals:

  • FACe https://face.gob.es/es: És el punt general d’accés des d’on es descarrega el programa FACTURAe per a confeccionar la factura, i després presentar-la telemàticament mitjançant el certificat digital de l’empresa.
  • Pimefactura http://web.pimefactura.com/: omplint el formulari amb les dades de la factura en qüestió i presentar-la telemàticament.

Per qualsevol dubte o aclariment al respecte, consulteu amb el nostre Departament Fiscal.