Tot a punt per la Renda 2017

Com ho puc fer per pagar menys impostos? Aquest és un dels principals neguits que tenim molts de nosaltres aquests dies davant l’arrencada de la campanya de l’impost sobre la renda que acabarà el dia 2 de juliol.

Doncs bé, a banda d’examinar acuradament les nostres dades fiscals i revisar totes les operacions que hàgim fet durant l’any, és important comprovar les dades dels membres de la unitat familiar i, si tenim dret a gaudir d’alguna reducció o deducció, o bé, si tenim quantitats pendents de compensar a favor nostre a l’hora de presentar la nostra declaració ja que normalment no s’hi apliquen automàticament.

Cal recordar que el fet d’haver presentat una declaració un any, no vincula a presentar-la en els exercicis successius, sinó que cada exercici es valora de forma independent si s’està obligat o no a presentar la renda. En aquest sentit, és important revisar cada any la nostra situació fiscal per comprovar si l’hem de fer, o bé, si tot i no estar-hi obligats, ens és favorable perquè ens tornen diners.

Les principals novetats de la campanya d’enguany són:

  • Clàusules sòl: només caldrà incloure-les a la declaració si aquests interessos es van deduir en declaracions anteriors.
  • Transmissió de drets de subscripció serà renda subjecta tant si porten retenció com si no.
  • S’assimila l’aplicació del mínim per descendents a qui tingui atribuida la guarda i custòdia per resolució judicial.

Com sempre, en cas de declaracions a pagar, s’efectuarà el càrrec l’últim dia de la campanya, és a dir, el dia 2 de juliol; tot i que se’n pot demanar un fraccionament sense interessos amb què es carregui el 60% de la quota el dia 2 de juliol i el 40% restant, el dia 5 de novembre. A més, és possible sol·licitar un ajornament del pagament en diverses quotes i en aquest cas, amb interessos.

Cal recordar que any rere any, les dades de què disposa l’administració tributària són majors per tal d’efectuar un profund encreuament de dades amb les declaracions presentades pels contribuents.

Hisenda té coneixement de les imposicions i retirades d’efectiu en comptes corrents, de les recaptacions per targetes de tots els establiments, dels anuncis de lloguer publicats en plataformes online i altres mitjans, dels consums elèctrics de tots els habitatges, de les subvencions percebudes i de les rendes o pensions cobrades de l’estranger.

Documentació necessària per confeccionar-te la declaració de la Renda i Patrimoni 2017

Per tot això, és aconsellable revisar amb cura les dades de la nostra declaració i confiar l’assessorament a un professional per a obtenir el màxim estalvi fiscal.